تغییر نام

 

جهت ثبت درخواست ، بشرح ذيل اقدام شود :

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "تغيير نام" را كليك نماييد:

 

2-صفحه "درخواست تغيير نام" باز خواهد شد :

در اين مرحله كاربر نام جديد را به همراه اسكن مدارك مورد نياز ، وارد سيستم مي نمايد و دكمه ي ادامه را كليك مي كند. و به مرحله تاييد نهايي هدايت مي شود:

 

در اين مرحله اطلاعات وارد   شده نشان داده مي شود و چنانچه نياز باشد كاربر مي تواند آنهارا تغيير دهد.

پس از تاييد و فشردن دكمه ي ادامه كاربر به مرحله دريافت كد رهگيري هدايت مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe