واحد شماری

 

جهت ثبت درخواست ، بشرح ذيل اقدام شود :

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "واحد شماري" را كليك نماييد:

2-صفحه "درخواست تغيير واحد" باز خواهد شد :

همانطور كه در     مي بينيد كاربر در كادر مربوط به تعداد واحد جديد ،   عدد مورد نظر را وارد مي نمايد و در   قسمت مدارك ، فرم ها و فايلهاي مورد نظر را ارسال مي كند .

توجه: در اين قسمت نيز كاربر بايد فايلهاي را با فرمت   jpg اسكن كند. همچنين حجم فايل نبايد بيش از 200 كيلو بايت باشد..

پس از ورود اطلاعات مربوطه ، مي بايست دكمه ي ادامه كليك شود.

3-مرحله تاييد اطلاعات : در اين مرحله كاربر   اطلاعاتي را كه در مرحله ي قبل وارد كرده است را مي تواند   ملاحظه نمايد و چنانچه نياز به اصلاح آنها باشد ف مي تواند دكمه ي برگشت را كليك كند و مجددا   ثبت اطلاعات نمايد.

از آنجا كه كه در اين درخواست تعداد واحد تغيير كرده است ، ممحاسبات ملك نيز تغيير كرده است و بايد مابه التفاوتي توسط متقاضي پرداخت شود..

پس از ملاحظه و تاييد اطلاعات ، جهت ادامه ي كار و دريافت كد رهگيري كاربر ، مي بايست بر روي دكمه ي ادامه كليك كند.

4-مرحله ي دريافت كد رهگيري :

در اين قسمت   اطلاعات كاربر در بانك اطلاعاتي   سيستم امور مشتركين ذخيره مي شود و به كاربر   كد رهگيري جهت رهگيري درخواست   داده مي شود.

توجه: چنانچه در   سيستم امور مشتركين   ، آدرس پست الكترونيك و شماره تلفن همراه متقاضي يا مشترك موجود باشد ، كد رهگيري طي يك پيامك به تلفن همراه     و همچنين تحت يك ايميل از طرف شركت آب و فاضلاب به متقاضي يا مشترك ارسال مي شود.

كاربر همچنين قادر به دريافت فرم چاپي از اين صفحه مي باشد.

 

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe