اصلاح قبض

جهت ثبت درخواست ، بشرح ذيل اقدام شود :

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "اصلاح قبض" را كليك نماييد:

پس از كليك بر روي گزينه ي مورد نظر ،صفحه ي زير نمايش داده مي شود.

2-مرحله ي ثبت درخواست اصلاح قبض:

چنانچه مشتركي به يك يا چند قبض از قبوض صادرشده معترض باشد مي تواند   ابتدا علت اعتراض را تعيين كند و سپس قبض دوره ي مورد نظر را تيك بزند . با هر   قبضي كه كاربر   جهت اصلاح انتخاب مي كند ، تعداد قبض انتخاب شده ، كل مصرف انتخابي و همچنين كل مبلغ جهت برگشت   ، تغيير مي كند.

پس از انتخاب قبضهاي مورد نظر ،   جهت روئت و تاييد اطلاعات، دكمه ي ادامه را كليك كنيد

3-مرحله ي تاييد اطلاعات : در اين مرحله علت اعتراض و همچنين قبوضي كه كاربر انتخاب كرده بود، نمايش داده مي شود.

كاربر پس از تاييد و تطبيق اطلاعات ،جهت خاتمه ي ثبت درخواست و دريافت كد رهگيري ، دكمه ادامه   و ثبت درخواست را كليك نمايد.

4-مرحله دريافت كد رهگيري : در اين مرحله اطلاعات متقاضي وارد بانك اطلاعاتي سيستم امور مشتركين شركت آب و فاضلاب مي شود و به كاربر كد رهگيري   داده مي شود   كه مي تواند از اين صفحه نيز چاپ بگيرد.

در اين درخواست نيز مانند درخواست هاي قبلي ، چنانچه تلفن همراه و آدرس ايميل مشترك در بانك اطلاعاتي موجود باشد ، كد رهگيري طي يك ايميل   و يك پيام كوتاه به متقاضي   پست و   ارسال مي شود.

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe