تعویض کنتور

جهت ثبت درخواست ، بشرح ذيل اقدام شود :

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "تعويض كنتور " را كليك نماييد:

2-مرحله ي ثبت درخواست : در اين قسمت ، كاربر ، علت تعويض كنتور را انتخاب مي كند.

جهت ادامه ي كار، كاربر بايد بر روي دكمه ي ادامه كليك كند.

3-مرحله تاييد اطلاعات : در اين مرحله كاربر علتي را كه برا ي تعويض كنتور   انتخاب كرده بود، را مي بيند و مي تواند توضيحاتي را نيز براي كاربر بررسي كننده ي درخواست بنويسد.

پس از تاييد، جهت دريافت كد رهگيري و ثبت اطلاعات در بانك اطلاعاتي ، مي بايست دكمه ي ادامه كليك شود.

4-مرحله ي دريافت كد رهگيري :

در اين مرحله نيز ، پس از ثبت موفقيت آميز در خواست در بانك اطلاعاتي ، به كاربر كد رهگيري جهت پيگيري درخواست نمايش داده مي شود.

چنانچه   پست الكترونيك و يا شماره تلفن همراه مشترك در بانك اطلاعاتي موجود باشد ، اين كد رهگيري   به صورت همزمان به مشترك ايميل و يا طي پيام كوتاهي به او ارسال مي شود.

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe