تغییر کاربری ملک

جهت ثبت درخواست ، بشرح ذيل اقدام شود :

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "تغيير كاربري ملك" را كليك نماييد:

پس از كليك بر روي اين آيتم از منو   صفحه ي ثبت   درخواست ، بارگذاري مي شود.

2-مرحله   ثبت درخواست :

در اين صفحه   كاربر، مي بايست در كادر مربوط به كاربري جديد ملك، كاربري مورد نظر را انتخاب كند . همچنين چنانچه مشمول تخفيف نيز مي باشد، كادر مشمول تخفيف را   تيك بزند و اطلاعات مربوط به تخفيف را وارد كند.

پس از اعمال تغييرات در كاربري ملك،   دكمه ي ادامه را كليك نمايد.

3-مرحله تاييد   نهايي :

در اين مرحله اطلاعات دريافت شده در مرحله ي قبل، به كاربر نشان داده مي شود.

همانطور كه ملاحظه مي نماييد، از آنجا كه اين ملك تغيير كاربري داشته است، مقادير   هزينه هاي ملك مجددا محاسبه شده و نمايش داده مي شود.

پس از تاييد اين مرحله   و جهت دريافت كد رهگيري، كاربر مي بايست بر روي دكمه ي ادامه كليك كند.

4-مرحله دريافت كد رهگيري

در اين مرحله تمام اطلاعات   كه كاربر در مراحل قبل ثبت كرده بود، در بانك اطلاعاتي سيستم امور مشتركين شركت آب و فاضلاب ذخيره مي شود. و پس از اينكه عمليات ثبت با موفقيت انجام شد، به كاربر يك كد رهگيري نشان داده مي شود و كاربر مي تواند درخواستش را با اين كد رهگيري پيگيري نمايد.

در اين درخواست نيز   ، همانند ديگر درخواست ها   چنانچه آدرس پست الكترونيك و تلفن همراه مشترك در بانك اطلاعاتي قبلا ثبت شده باشد،كد رهگيري   به ايميل   ارسال وبه   تلفن همراه   پيامكي ارسال مي شود.

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe