لیست درخواست

چنانچه مشترك علاقمند به ملاحظه تمام درخواستهايي باشد كه خود ثبت كرده است ، و يا در امور مشتركين شركت و يا در دفتر پيشخوان بثبت رسيده باشد ، مي تواند از اين قسمت ليست كامل آنها را ملاحظه نمايد.

به منظور رويت اين ليست بايد مراحل زير را طي كرد.

1-از نوار ابزار سامانه ، "خدمات پس از فروش" و سپس "ليست درخواستها" را كليك نماييد:

همانطور كه در تصوير فوق ملاحظه مي نماييد،   ستون مرحله، مرحله اي كه درخواست در آن قرار دارد را نشان مي دهد و ستون مكان پذيرش ، محلي كه درخواست ثبت شده است ، را نشان مي دهد.

چنانچه كاربر كد رهگيري را از ياد برده باشد و يا نداشته باشد ، با رويت اين ليست مي تواند كد رهگيري درخواست را ببيند

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe