محاسبه هزینه های ملک

براي محاسبه هزينه حق انشعاب آب و فاضلاب ، لوازم نصب آب و فاضلاب ملك مشترك ، از اين قسمت استفاده مي شود :

با كليك روي دكمه "افزودن كاربري" ، ميتوان كاربري جديد براي ملك ثبت كرد .

 

بعد از افزودن كاربري ويا ويرايش كاربري قديم ، هزينه نهايي تغييرات ملك بدست مي آيد :

 

 

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe