رهگیری درخواست

پس از   اينكه   متقاضي ،   مشترك درخواستي را ثبت كردند، مي توانند آن درخواست را از طريق سامانه پيگيري كنند. براي اين كار، بايد در قسمت ورود به سامانه، كد رهگيري را وارد نمايند.

پس از ورود موفق صفحه ي زير نمايش داده مي شود.اين صفحه   شامل خلاصه اي از اطلاعات متقاضي مي باشد. همچنين آخرين وضعيت پرونده را به كاربر نمايش مي دهد.

در سربرگ اول قسمت وسط صفحه، ليست كنترلي رسيدگي به درخواست نشان داده شده است . همانطور كه در تصوير مشاهده مي كنيد، پس از ثبت درخواست، تنها در سطر اول   كه مربوط به ثبت درخواست است ، اطلاعات ، زمان و اقدام كننده نمايش داده شده است.

در سربرگ دوم گردش پرونده براي درخواست ثبت شده نشان داده شده است. در تصوير زير پرونده در مرحله پذيرش است و تا به حال هيچ اقدامي بر روي آن انجام نشده است.

 

در سربرگ سوم فيشهاي صادر شده براي درخواست نشان داده مي شود. از آنجا كه هنوز هيچ اقدامي بر روي اين پرونده انجام نشده است، ليست فيشهاي صادر شده نيز ، خالي است .

در سربرگ معرفي نامه جهت اخذ مجوز آسفالت شكافي،فرم مجوز   از سوي شركت آب و فاضلاب براي متقاضي صادر مي گردد. متقاضي پس از اخذ مجوز، فايل آن را از طريق اين سربرگ، در سامانه ثبت مي كند.

از آنجا كه اين درخواست هنوز در مرحله پذيرش مي باشد، در اين سربرگ پيام زير نمايش داده مي شود.

پس از اينكه كاربر يا كاربراني از كاركنان شركت آب و فاضلاب در خواست را بررسي و رويت نمايند، در سربرگ ليست كنترلي رسيدگي به درخواست تاريخ و اقدام   كننده   نشان داده مي شود.

 

سربرگ دوم نيز روال گردش پرونده د ربخشهاي مختلف را نشان مي دهد.

پس از اينكه پرونده به شبكه جهت مرحله استعلام از امور شبكه،ارسال   شد،اگر شبكه تاييد شد،كاربر معرفي نامه به شهرداري را براي متقاضي   قرار مي دهند و متقاضي مي بايست آن را دانلود نمايد و تازماني كه فايل دانلود نشده باشد، قسمت   ارسال مجوز غير فعال مي باشد

پس از طي مراحل معرفي نامه شركت آب و فاضلاب در شهرداري ، مي بايست برگه مجوز آسفالت شكافي اسكن شده ، و با فرمت jpg يا jpeg از اين قسمت كه در تصوير زير نشان داده شده است ،در سامانه آپلود نمايد.

        پس از اينكه فايل مجوز در سامانه قرار گرفت در سربرگ فيشهاي صادر شده ، ليستي از فيشهاي صادر شده براي درخواست نمايش داده مي شود كه كاربر مي تواند فيش ها را چاپ بگيرد و به صورت حضوري و يا غير حضوري در بانك پرداخت نمايد.

چنانچه متقاضي فيش را به صورت حضوري پرداخت كرده باشد، بايد تصوير فيش پرداختي را در سامانه قرار دهد.

 

 

 

 

Powered By : Behin Pouyesh Andishe